card
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

COVID-19 цар тахалын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, Ажиглалтын тусгаарлах байранд дайчлагдан ажилласан эмч, сувилагч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Дорноговь Нэгдсэн эмнэлэг Удирдлага Мэдээллийн тасаг.

Дэлгэрэнгүй
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

COVID-19 цар тахалын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, Ажиглалтын тусгаарлах байранд дайчлагдан ажилласан эмч, сувилагч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

COVID-19 цар тахалын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, Ажиглалтын тусгаарлах байранд дайчлагдан ажилласан эмч, сувилагч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

COVID-19 цар тахалын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, Ажиглалтын тусгаарлах байранд дайчлагдан ажилласан эмч, сувилагч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна..

Дэлгэрэнгүй
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

COVID-19 цар тахалын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, Ажиглалтын тусгаарлах байранд дайчлагдан ажилласан эмч, эмнэлгийн ажилтан нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

COVID-19 цар тахалын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, Ажиглалтын тусгаарлах байранд дайчлагдан ажилласан эмч, сувилагч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
COVID-19: Эцэг, эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөгөө

COVID-19: Эцэг, эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөгөө

COVID-19: Эцэг, эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Хоолойгоо зайлж хэвших нь коронавирусээс сэргийлэх нэг алхам

Хоолойгоо зайлж хэвших нь коронавирусээс сэргийлэх нэг алхам

Хоолойгоо зайлж хэвших нь коронавирусээс сэргийлэх нэг алхам

Дэлгэрэнгүй
Бохир гараар ам, хамар, нүдэндээ хүрч болохгүй

Бохир гараар ам, хамар, нүдэндээ хүрч болохгүй

Бохир гараар ам, хамар, нүдэндээ хүрч болохгүй

Дэлгэрэнгүй
COVID-19: Усан бассейнд өгөх зөвлөмж

COVID-19: Усан бассейнд өгөх зөвлөмж

COVID-19: Усан бассейнд өгөх зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Ковид-19: Хоол, хүнсийг ам дамжуулан хэрэглэхгүй байх

Ковид-19: Хоол, хүнсийг ам дамжуулан хэрэглэхгүй байх

Ковид-19: Хоол, хүнсийг ам дамжуулан хэрэглэхгүй байх

Дэлгэрэнгүй