- 2022 оны 06 сарын 20-21 өдрүүдэд. Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг. ХӨСҮТ-ийн тандалт судалгааны баг хамт олон бүсийн хэмжээнд зохион байгуулсан