Шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлөх даатгуулагчид хэн багтах вэ?

Шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлөх даатгуулагчид хэн багтах вэ?

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Малчин

Тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн, гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн

Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчид хамаарна.

Даатгуулагч та доорх QR кодыг уншуулан ЭМД-ын шимтгэлээ байгаа газраасаа, хүссэн үедээ, хялбархан төлөх заавартай танилцаарай