2022-06-11, 12 өдрүүдэд. Монгол, Австралийн мэдээгүйжүүлэгч эмч нарын нийгэмлэг, Орхон аймгийн БОЭТ хамтран зохион байгуулсан