НЭМҮТ-ӨӨС САЙНШАНД СУМЫН ИРГЭДЭЭС КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР/COVD-19/ -ЫН ТАЛААРХ ХҮН АМЫН ОЙЛГОЛТ, МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГА, ДАДАЛ ТОГТООХ СУДАЛГАА ХИЙЛЭЭ.

Эрүүл мэндийн шийдвэр гаргагч нарыг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, эрсдлийн үеийн мэдээлэл харилцаанд шаардлагатай нотолгоонд тулгуурласан мэдээллээр хангах зорилготой НЭМҮТ-ийн АУ-ны доктор Энхтуяагаар ахлуулсан баг Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд ажиллалаа. Судалгааг түүврийн, нэг агшингийн аргаар Сайншанд сумын 3 өрхийн эрүүл мэндийн төвийн харьяаны 15-59 насны нийт 324 хүнээс авч, 36 айл өрхөөр явж бодит байдалтай танилцан судаллаа. Уг судалгаагаар Сайншанд сумын иргэдийн коронавирусийн халдварын талаарх ойлголт, мэдлэг, хандлага, дадлыг тодорхойлох юм. Мөн аймгийн Эрүүл мэндийн газрын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй ярилцлага хийж коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар хийж буй үйл ажиллагаатай танилцлаа.