Монголын Анагаах Ухааны Академийн гишүүн, Биологийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ж.Оюунбилэг "Ковид-19 ба вакцин" сэдвээр мэдээлэл өгч байна.