2023 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

2023 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг Өргөн, Эрдэнэ, Замын-Үүд, Улаанбадрах, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Мандах, Сайхандулаан сумдад 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 26 -ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.