Нэгдсэн эмнэлгийн зүгээс хуваарьт газрын цэвэрлэгээгээ хийлээ.Идэвхтэй оролцсон эмч сувилагч ажилтнууддаа баярлалаа

Нэгдсэн эмнэлгийн зүгээс хуваарьт газрын цэвэрлэгээгээ хийлээ.Идэвхтэй оролцсон эмч сувилагч ажилтнууддаа баярлалаа.