Халдварын сэргийлэлт хяналтын албанаас 2023 оны 4-р сарын 28 ны өдөр Эрт сэрэмжлүүлэг хариу арга хэмжээ авах халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдлыг тандах

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн  Халдварын сэргийлэлт хяналтын албанаас 2023 оны 4-р сарын 28 ны өдөр Эрт сэрэмжлүүлэг хариу арга хэмжээ авах халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдлыг тандах , Тууралтат халдварт өвчнүүд , Цочмог сул саажилт , Ковидын дараах хүндрэл , Сорьц цуглуулах , хадгалах тээвэрлэх зааврын талаар Хүүхэд , Хүлээн авах яаралтай тусламж , эрэмбийн  эмч  , сургууль цэцэрлэгийн эмч нарт сургалтыг  зохион байгууллаа.