Эрт Илрүүлэг

 

Эрт илрүүлэгт идэвхтэй хамрагдаж, эрүүл мэндийнхээ төлөө зөв алхам хийцгээе!
30 ба түүнээс дээш насны эмэгтэй ТА умайн хүзүүний хавдар илрүүлэх эсийн шинжилгээнд хамрагдаарай