Хүүхэд эмзэг зорчигч


 Дорноговь аймгийн хэмжээнд 2022 оны эхний 7 сарын байдлаар зам тээврийн ослоор 326 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн үүнээс 54 нь хүүхэд байна.
Эцэг эх, асран хамгаалагч нар хүүхдийг замын хөдөлгөөнд аюулгүй, зөв оролцох талаар сургаж, тэдэнд зөв дадлыг хэвшүүлээрэй.
#Аажуу_явбал_аяндаа_хүрнэдээ

#Эрүүл_мэндийн_даатгалтай #Урьдчилан_сэргийлэх #Эрт_илрүүлэг 

#Үзлэг_зөвлөгөө #Оношилгоо #Эрүүл_мэнд #Эрүүл_мэндийн_зөвлөгөө