“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, СТРАТЕГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ, ЭМНЭЛГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА