рүүл мэндийн албан журмын даатгал гэж юуг хэлдэг вэ?

Эрүүл мэндийн албан журмын даатгал нь даатгуулагч таны төлсөн шимтгэлийн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн улмаас үүссэн санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах эв санааны нэгдлийн зарчимд тулгуурладаг.

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ тогтмол төлдөг даатгуулагч танд БАЯРЛАЛАА